Unvan Mentorluğu

ACC nedir? 

Associate Certified Coach (Sertifikalı Koç)

Minimum 60 saatlik koçluk eğitimi almak, unvanlı bir koçtan 10 saat mentor koçluk aldığına dair belge ve 100 saat deneyim sahibi (En az 8 farklı danışan) olması koşulu vardır. 

Detaylı bilgi için ( ICF Türkiye – ACC Unvan alma )

PCC nedir? 

Professional Certified Coach (Profesyonel Sertifikalı Koç)

Minimum 125 saatlik koçluk eğitimi almak, unvanlı bir koçtan 10 saat mentor koçluk aldığına dair belge ve 500 saat deneyim sahibi (En az 25 farklı danışan) olması koşulu vardır. 

Detaylı bilgi için ( ICF Türkiye – PCC Unvan alma )

Her iki uzmanlık için de koçluk deneyimlerinin önemli bir kısmı profesyonelce para veya maddi değer alınarak yapılan seanslar olması gerekmektedir. (ACC için 75 saat, PCC için 450 saat)

 PCC ye başvurmak için ACC olmak gerekmemektedir. Doğrudan PCC olarak başvurulabilir.

Süreç nasıl işliyor? 

Koçluk eğitimi almış unvan adayı koçlar unvanlama için başvuruyorlar. Unvan almak için ICF’in akredite ettiği bir program almış olmanız gerekmiyor. Eğitimi almış olduğunuzu belgelemiş olmanız yeterli.

Fakat ICF onaylı bir eğitim almanın bir çok avantajı bulunmaktadır. ICF onaylı bir eğitim belgelerin ICF kanadındaki itibarı da daha fazladır.

Mentor koçluk programları aşağıdaki gibi yürütülür;

 1. ACTP mezunlarına, ICF sınav başvurusu desteği ve 2 saatlik sınava hazırlık eğitim
 2. ACSTH mezunlarına ve diğer adaylara, 10 saat mentor koçluk, ICF sınav başvurusu ve 2 saatlik sınava hazırlık eğitim 

Mentorlük süreci unvanlı mentorünüz ile başlar. Toplamda 10 saat sürecek olan bu mentorlüğün tamamı birebir seans ile olabileceği gibi, en az 3 kişiden oluşan gruba online olarak da gerçekleşebilir. Görüşmeler birebir veya online yapılır. Gerek grup gerekse birebir mentorlük yapılan çalışma minimum 3 ay sürmektedir.

Toplam 10 saat mentorlüğün ardından yine mentorün desteği ile ICF’e online sınav başvurusu yapılır. ICF tarafından sınava katılım davet maili gelir. Davet maili 60 günlük süre için geçerli olduğundan bu süre içinde sınava katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Davet alındıktan sonra unvan adayı koç ile mentorün belirleyeceği bir gün sınava hazırlık eğitimi verilir.

Eğitimin ardından unvan adayı koç online sınava girer. Sınav sırasında mentor kesinlikle adaya sözlü veya yazılı destek olmaz, sınav esnasında yanında bulunmaz ve iletişim kurmaz.

Unvanlama ICF akredite kurumların ya da ICF Türkiye Derneğinin verdiği bir şey değildir.

Kişisel tavsiyem aldığınız eğitimin ICF tarafından onaylı bir eğitim olduğundan emin olmanızdır. 

Ücretleme

ACC Unvan Desteği 

 • ACTP mezunlarına, ICF sınav başvurusu ve 2 saatlik sınava hazırlık eğitimi 100 $ + Kdv
 • ACSTH mezunlarına ve diğer adaylara, 10 saat mentor koçluk, ICF sınav başvurusu, ve 8 saatlik sınava hazırlık eğitimi
  • Mentorlük birebir olursa toplam 500 $ + Kdv
  • Mentorlük online olursa toplam 400 $ + Kdv
  • Mentorlük en az 3 kişiden oluşan grupla online olursa toplam 350 $ + Kdv

PCC Unvan Mentorluğu 

 • Bu hizmet birebir gerçekleşir ve bedeli 750 $ + KDV‘dir

MCC Unvan Mentorluğu

 • Bu hizmet birebir gerçekleşir ve bedeli 1000 $ + KDV‘dir

Sınav ücreti aday koç tarafından ICF Global kanalı ile online olarak ödenir.

Güncel sınav ücretlerini öğrenmek için ICF Türkiye sitesinin aşağıdaki adreslerine başvurabilirsiniz;

ACC Ünvanı sınav ücreti

PCC Ünvanı sınav ücreti